Slik gikk lokalaviser fra hele landet sammen om å løse en digital utfordring

De verdifulle øyeblikkene avisene må holde fast på

 

Introduserer Øyeblikk from Innocode AS

Bryllup, fødsler, store og små hendelser. Det er disse øyeblikkene som får hjertet til å slå. Dette er brukerskapt innhold som skaper nærhet og økt leserengasjement for avisene, stolthet og tilhørighetsfølelse for brukerne og som (om vi er i det svulstige hjørnet) binder lokalsamfunnene sammen. De siste årene har imidlertid lokalavisene mistet noe av grepet de har hatt om disse verdifulle glimtene i lesernes liv. Facebook er i ferd med å bli stedet for bursdagsgratulasjonene, det første bildet av den nyfødte sambygdingen eller de små kunngjøringene. Det er en utvikling avisene ikke kan forholde seg passive til. Nå får gigantene motstand fra lokalaviser som ikke vil gi fra seg flere livsnødvendige posisjoner.

1-mvqpmLvke7yzVz0hRITnIg

Sammen med aviser fra hele landet startet vi i Innocode prosjektet som nå har blitt til det ferskeste medieproduktet i familien vår; Innocode Øyeblikk. Løsningen har sett dagens lys takket være engasjementet, kunnskapen og erfaringen til folk hos Sunnmørsposten, Trønderavisa, avisene i Agderposten media, Harstad Tidene, Hitra-Frøya og Namdalsavisa. Et godt eksempel på utviklingsarbeid på tvers av konserngrenser, landsdeler og avishus, og en modell vi håper vi kan se mer av.

Underveis hadde vi et enkelt hovedmål: Vinne tilbake de lokale øyeblikkene.

For mange kan det synes naivt å tro at man kan vinne noe som helst mot Facebook, men vår erfaring er at lokalavisene er sterke når de tar opp kampen i eget omland.

Vi vet jo at leserne ønsker at de store, små øyeblikkene fremdeles skal være en viktig og naturlig del av lokalavisa. Avisa er stadig folks foretrukne arena når de viktige livsøyeblikkene skal deles. Både lokalavisa og nærmiljøet har mye å vinne ved å holde fast om avisas tradisjonelle rolle som bærer av lokale brukerbidrag og leserskapt ”smånytt”. Facebook er ikke nødvendigvis folks førstevalg her, men enkelheten og tilgjengeligheten er ofte avgjørende i en hverdag hvor vi har blitt vant med umiddelbare resultater og hvor impulshandlinger er vanligere enn planlegging. Derfor må avisene tilby enkle, robuste og moderne løsninger på alle de arenaer hvor de ønsker å forbli relevante. For å få til det, er samarbeid mellom mange aviser en nøkkel, både for å kunne bygge løsninger som kan konkurrere, men også for å kunne vedlikeholde og vidreutvikle disse tjenestene over tid.

1-YJ3TIUCZ-Zglf9mmy0kmOw

Innocode jobber i dag med rundt 30 norske aviser. Vi har for lengst lært at aviser er ganske like, men også forbausende forskjellige. Å samle og systematisere så mange ulike krav og prioriteringer kan være en neglebitende affære.

Kunsten er å ta valg som gjør resultatet tydelig og robust, og å unngå rekker med utvannende kompromisser.

For noen aviser var det viktig å beholde og gjerne forsterke eksisterende inntekter fra rubrikktjenester og kunngjøringer. Andre hadde ingen planer om å ta betalt. Noen aviser la vekt på moderering, mens andre ønsket å gi brukerne direkte tilgang til publisering. -Rekken av sprikende, men nødvendige krav er lang.

Alle stilte klare krav om effektive og rasjonelle arbeidsstrømmer, hvor alle arbeidsprosesser samles og forenkles. Det grunnleggende behovet var en fleksibel løsning hvor en ide i redaksjon eller markedsavdeling kan sjøsettes som ny tjeneste på minutter –Ingen venting på tekniske magikere eller nøkkelfolk med køordning foran kontordøra. De ønsket en løsning som kan brukes til så forskjellige ting som nyhetstips, hilsninger, annonser og debattinnlegg. En løsning hvor betaling og tjenesteprising kan endres med noen klikk og hvor det riktige brukerinnholdet automagisk flyter til riktig papirutgivelse. Ingen lettbeinte ambisjoner, altså.

Det er lang vei og mange designforslag og prototyper mellom de første konseptskissene til et fungerende produkt. Her et glimt fra avisenes administrasjonspanel hvor avisa godkjenner eller endrer innlegg før publisering.

Det er lang vei og mange designforslag og prototyper mellom de første konseptskissene til et fungerende produkt. Her et glimt fra avisenes administrasjonspanel hvor avisa godkjenner eller endrer innlegg før publisering.

Jeg blir stadig overrasket over hvor komplisert det er å lage noe som oppleves som helt selvsagt når det er ferdig. Når man jobber med digital produktutvikling er det ofte slik at gode ideer som overlever brukertesting likevel kan dø brått og uventet i møte med virkeligheten. Hvordan gir man for eksempel leserne en intuitiv og enkel mulighet til å gjøre en hilsen på nettet lengre enn versjonen som skal trykkes i papiravisa? Vi var enige om at papiravisas rigide lengdebegrensinger ikke hører hjemme på nett, men hvordan gjøre det i praksis? Løsningen du ser på dagens tjeneste er den femte varianten vi prototypet frem og den andre vi har hatt i produksjon.

Gode produkter skapes gjennom tett samarbeid med de som skal leve med løsningen. Gjennom måneder med skisser, prototyper og en strøm med endringer og innspill, har vi stadig kommet nærmere målet. Nærmere, men ikke helt til mål. Digitale produkter blir ganske enkelt aldri helt ferdig. Skal avisene holde floraen av digitale konkurrenter på avstand, må produktene utvikles kontinuerlig. Vi har altså bare så vidt startet. Lansering er bare det utgangspunktet man trenger for å virkelig å kunne starte den viktige tjenesteutviklingen. Vil du være med, så heng gjerne på.

Ta gjerne en kikk på tjenesten hos Trønderavisa eller Hitra-Frøya.

 Et digitalt produkt blir aldri ferdig. Her er skjermbilde fra prototype av et kommende løsning for widgetverktøy i Øyeblikk. Komplett med designerens “slurve-engelsk”.


Et digitalt produkt blir aldri ferdig. Her er skjermbilde fra prototype av et kommende løsning for widgetverktøy i Øyeblikk. Komplett med designerens “slurve-engelsk”.